Powstanie Rondo na skrzyżowaniu Jagiellońskiej i Kaczyńskiego

 Powstanie Rondo na skrzyżowaniu Jagiellońskiej i Kaczyńskiego

Chodzące od pewnego czasu słuchy o przekształceniu kolizyjnego skrzyżowania u zbiegu ul. Jagiellońskiej i Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w rondo potwierdza Krzysztof Skrzypski, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Przymorze Wielkie. Do początku 2023 roku zbieg ulic Jagiellońskiej i Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (dawniej ul. Dąbrowszczaków) zmieni się w rondo.

– Rozmawiałem na ten temat w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, gdzie otrzymałem potwierdzenie krążących po dzielnicy „plotek”. Rondo powstanie we współpracy dwóch deweloperów budujących w sąsiedztwie nowe bloki. Wraz z modernizacją skrzyżowania powstaną nowe chodniki, drogi rowerowe, nasadzenia roślinności oraz kilka miejsc postojowych dla taxi i dla mieszkańców – mówi Krzysztof Skrzypski [źródło Trojmiasto.pl]

Jak podkreślił przewodniczący Zarządu Dzielnicy Przymorze Wielkie, dzięki temu, że powstanie w tym miejscu rondo, kierowcy zaczną zwracać większą uwagę na bezpieczeństwo. Dotychczas jadący prosto w kierunku Parku Reagana, omijali prawoskrętem auta, które chciały skręcić w lewo, w ul. Kaczyńskiego.

– Bardzo często kierowcy, nawet miejskich autobusów, wjeżdżają w prawoskręt i omijają auta. Sam miałem niemal okazję uczestniczyć w takiej kolizji. Wszystko jest jeszcze na etapie projektowania, ale jest już podpisana umowa, że do 2023 r. zostanie to rondo wybudowane. Ono niekoniecznie usprawni ruch w okolicy, bo już teraz są tam korki, a po wybudowaniu kolejnych dwóch dużych bloków ten ruch na pewno się wzmoży. Ale na pewno dzięki temu, że będzie rondo, będzie tam bezpieczniej – podkreśla Krzysztof Skrzypski. [źródło Trojmiasto.pl]

Prace pochłoną 2 mln złotych

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni potwierdza, że budowa ronda przy ul. Jagielońskiej jest przedmiotem umowy drogowej, która została zawarta pomiędzy gminą miasta Gdańska, a deweloperem realizującym w tym rejonie swoją inwestycję.

– Poza wyżej wymienioną przebudową skrzyżowania inwestor zobowiązany został do przebudowy odcinków ulic zlokalizowanych przy tymże skrzyżowaniu, jak również przebudowy chodników, drogi rowerowej, zjazdów, zatok autobusowych oraz zaaranżowaniu zieleni. Ponadto w związku z określoną w zadaniu poprzedzającym przebudową, na odcinkach dróg nią objętych, inwestor przebuduje oświetlenie, zlikwiduje istniejącą sygnalizację świetlną, przebuduje i rozbuduje kanalizację deszczową oraz przebuduje sieć wodociągową. Należy wskazać, iż wszelkie te prace zostaną wykonane po usunięciu ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą, do czego również inwestor został zobowiązany – informuje Magdalena Kiljan, rzeczniczka GZDiZ [źródło Trojmiasto.pl]

Urzędniczka dodaje, że w tym rejonie swoją inwestycję realizował będzie także inny inwestor, który będzie partycypował w kosztach budowy ronda przy ul. Jagiellońskiej.

– Zgodnie z aktualnie obowiązującą treścią umowy drogowej, inwestor zobowiązany jest wykonać wszystkie opisane prace w terminie do 30 grudnia 2022 roku – wskazuje Kiljan. [źródło Trojmiasto.pl]

Nie przegap