Konsultacje społeczne w sprawie zmian statutów dzielnic

 Konsultacje społeczne w sprawie zmian statutów dzielnic

fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

W dniach 25 stycznia – 15 lutego zaplanowano konsultacje społeczne w sprawie zmian w zasadach funkcjonowania Rad Dzielnic w Gdańsku. Zmiany w statutach dzielnic dotyczą m.in. kompetencji i współpracy z radnymi miejskimi czy urzędem, sfery budżetowej i planowania finansów oraz całkowite zniesienie progu frekwencji, od której zależy ważność wyborów.

Po ponad dwuletniej pracy komisji doraźnej ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Rady Miasta Gdańska zbliżamy się do kluczowego momentu procesu wprowadzania zmian w zasadach funkcjonowania dzielnic w Gdańsku, którymi są konsultacje społeczne w sprawie zmian do statutów dzielnic.

Konsultacje społeczne w sprawie zmian statutów dzielnic. Wypełnij formularz, weź udział w spotkaniu

Projektowane zmiany w zasadach funkcjonowania dzielnic dotyczą m.in. zmian funkcjonowania rad, kompetencji i współpracy z radnymi miejskimi czy urzędem. Kluczowe zmiany dotyczą także sfery budżetowej i planowania finansów dzielnicy. Istotną nowością jest całkowite zniesienie progu frekwencji, od której zależy ważność wyborów. Obecnie próg ten wynosi 5%.

Teraz czas na mieszkanki i mieszkańców Gdańska, którzy w ramach konsultacji społecznych zaplanowanych dniach 25 stycznia – 15 lutego 2021 r. będą mieli czas na złożenie swoich uwag i postulatów związanych z projektowanymi zmianami na specjalnym formularzu.

Formularz uwag – konsultacje w sprawie zmian statutów dzielnic (wersja edytowalna)

Wypełniony formularz z uwagami należy złożyć w terminie od 25 stycznia do 15 lutego 2021:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl  

Formularz można także będzie przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/494/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Gdańska konsultacje społeczne przeprowadza się m.in. w celu zebrania opinii i propozycji do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących konsultowanych przedsięwzięć. 

Celem konsultacji społecznych, które będą odbywały się w dniach 25 stycznia – 15 lutego 2021 r. jest zgłoszenie przez mieszkańców Miasta Gdańska uwag do treści projektów uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawie zmian statutów dzielnic. Podstawą prawną w tym przypadku jest Uchwała Nr XXX 785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Miasta Gdańska konsultacji w sprawie zmian statutów dzielnic. Na podstawie uchwały zostało opracowane Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie w sprawie powołania Zespołu ds. konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów dzielnic.

W ramach konsultacji zostało zaplanowane spotkanie otwarte o charakterze wysłuchania publicznego. Jego termin to 9 lutego, godz. 17.00.

Spotkanie transmitowane będzie na www.gdansk.pl.

W jego trakcie przewiduje się zaprezentowanie opinii przez wybranych mówców. Zgłoszenia na wysłuchanie będą przyjmowane w okresie 25 stycznia – 1 lutego.

Osoby chcące wystąpić w roli mówców mogą zgłosić się w okresie od 25 stycznia do 1 lutego w jeden z następujących sposobów:

a) mailowo – wysyłając zgłoszenie na adres konsultacje@gdansk.gda.pl wraz z podaniem danych: imię i nazwisko, kontakt telefoniczny;

b) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 58 323 65 46 wraz z podaniem danych: imię i nazwisko, kontakt telefoniczny


Opracowanie i publikacja wyników konsultacji: Powołany Zarządzeniem Prezydenta Zespół ds. konsultacji, w którego skład wchodzą Radni Miasta Gdańska, Radni Dzielnic oraz Przedstawiciele Prezydenta opracowuje wyniki konsultacji w postaci zbiorczego zestawienia uwag z podziałem na dzielnice i przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska.

Prezydent Miasta Gdańska przedstawia wyniki konsultacji Radzie Miasta Gdańska na najbliższym posiedzeniu, po opublikowaniu wyników konsultacji.

Wyniki konsultacji publikowane będą:

  • na stronie internetowej: www.gdansk.pl/dzielnice
  • w Biuletynie Informacji Publicznej
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Źródło Gdansk.pl / fot. fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Nie przegap